5 زبان عشق به نقل گری چاپمن

اولین زبان عشق :زبان کیفی
زبان کیفی به این معنا که بهترین شیوه بیان عشق توجه کامل است برای چنین شخصی بودن طرف مقابل در کنارش از اهمیت بسیاری برخوردار است اما این بودنه باید بودن واقعی باشد یعنی بدون حضور تلویزیون و یا در حین انجام کار و موبایل و موارد دیگر شامل نمی شود .پرت بودن حواس ، قرار های به تعویق انداخته ، درست گوش ندادن می تونه برای چنین اشخاصی آزار دهنده باشد .

دومین زبان عشق :کمک کردن
سوال مطرح شده که آیا جارو کردن و ظرف شدن می تونه ابزار عشق باشد ؟ پاسخ بله است هر کاری که شما رو برای کاهش بار مسئولیت برای طرف مقابل انجام می دهید می تونه شیوه بیان عشق باشد .فردی که زبان عشقش کمک کردن است علاقه دارد چنین کلماتی را از فرد مقابلش بشنود بزار من چنین کاری را برایت انجام بدم برای چنین فردی تعهداتی که عمل نمی شه و کارها رو به دوش دیگری انداختن و موارد این چنینی خیلی آزار دهنده است.

5 زبان عشق به نقل گری چاپمن
5 زبان عشق به نقل گری چاپمن

سومین زبان عشق : تماس فیزیکی
این تماس فقط خلاصه در اتاق خواب نمی شه فردی که زبان عشقش تماس فیزیکی است خیلی به تماس بدنی علاقه نشون می ده در آغوش کشیده شدن ، دست روی شونش گذاشتن ، دستاشو گرفتن همه ی روش ها یی است که می تونه شامل توجه ، عشق ، مراقبت و محبت را به اون نشون دهد .حضور فیزیکی و در دسترس بودن خیلی براش مهم است.
چهارمین زبان عشق : کلمات تایید آمیز
رفتار هرگز به بلندی کلمات صحبت نمی کنند اگر زبان عشق کلمات تایید آمیز باشد تعریف ، تمجید و تحسین برای این شخص ارزشمند است کلماتی مانند دوست دارم برای این شخص مهم است ، هر گونه توهین و بی احترامی کلامی می تونه این شخص را به راحتی درهم بشکند و این شخص در این صورت کمتر بخشش خواهد کرد .
پنجمین زبان عشق : عامل هدیه دادن
این زبان عشق را نباید با مادی گرایی اشتباه بگیریم برای گیرنده هدیه عشق و اندیشه و تلاش پشت هدیه مهم است یعنی عشق وعلاقه ای که در ازای این هدیه به شخص می دهیم براش ارزشمند است برای فردی که با این زبان عشق آشنا است این هدیه نشونه توجه ، مراقبت و ارزش قائل شدن است کسی که با این فرد در تماس است اگر روزهای تولد این شخص، سالگرد ها و یا تهیه شتاب زده و بدون تفکر برای این شخص هدیه خریداری کند خیلی ناراحت می شود توجه داشته باشید که هدایا نمایان گر بسری عشق هستند و تا حد زیادی ارزشمند هستند.

زهرا امام

  • مشاورکلینیک روانشناسی بیمارستان شهید طالقانی
  • مشاوره ازدواج ,خانواده ومشکلات زناشویی.
  • درمان اختلالات روانشناختی
  • آموزش خانواده

پاسخ

یک × چهار =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه
Call Now Button