آیا شادی و احساس خوشبختی ممکن است ؟

آیا شادی و احساس خوشبختی ممکن است ؟

هدف قرار دادن شادی و احساس خوشبختی برای تعداد کثیری از مردم در غالب موارد، به عنوان وهم مورد نکوهش قرار گرفته است چرا که خوشبختی، آن هم برای تعداد کثیری از مردم، خیالی بیش نیست. این تصور سابقه تاریخی دارد. در بعضی از مذاهب این باور وجود دارد که آدم از بهشت اخراج شده و زندگی زمینی لذت بخش نخواهد بود و حضور ما در این دنیا صرفا برای تزکیه روح مان است . روانشناسان دلایل بسیاری ارائه می دهند ، از جمله:
برخی از افراد خوشبختی را چون تجربه ارگاسمیک( اوج لذت جنسی) کوتاه مدت می بینند که از انگیزش اولیه رهایی ریشه می گیرد، بنابراین با این فرضیه خوشبختی با نیاز های جامعه متمدن انسان های امروزی سازگار نمی باشد و از این رو انسان محکوم به ناخشنودی مزمن است .

آیا شادی و احساس خوشبختی ممکن است ؟

آیا شادی و احساس خوشبختی ممکن است ؟

ادبیات روان شناختی در عرصه سازگاری کم تر خوشبینانه است و احتمال تداوم شادی و احساس خوشبختی برای توده مردم را انکار می کند، چون فرض بر این است که شادی و احساس خوشبختی به دنبال موفقیت حاصل می شود و قابل تداوم نیست .
از این باور ها این مطلب استنباط می شود که دوره خوشبختی و بدبختی در طول زندگی انسان در نوسان است و سطح میانگین آن معمولا خنثی است.

زهرا امام روانشناس (خانواده_ ازدواج_ طلاق_ کودک_ نوجوان_ اختلالات جنسی) جهت هر گونه مشاوره می توانید با شماره ی ۲۲۱۸۳۵۲۷ تماس حاصل فرمایید یا به آدرس اینستاگرام زهرا امام مراجعه نمایید .

آیا می توان شادی و خوشبختی را ایجاد کرد ؟

مشاهده اینکه مردم می توانند شاد باشند و احساس خوشبختی کنند به این معنی است که آن ها را می توان با اعمال سایت های عمومی شاد و خوشحال کرد تا احساس خوشبختی بکنند . فرضیه ای حاکی از آن است که شادی و احساس خوشبختی می تواند چون باد پدیده ای طبیعی باشد .
استدلالی وجود دارد که شادی و احساس خوشبختی پیچیده تر از آن است که بتوان آن را کنترل کرد.
همه این ها نتیجه می دهد که کنترل برنامه ریزی شده در راستای شادی و احساس خوشبختی توهمی بیش نیست .

آیا می توان شرایط ایجاد شادی و احساس خوشبختی را شاخت؟

گاهی دیده می شود که زندگی های شیرین تنها با چند کلمه تلخ می شوند، چگونه می توان از این امر جلوگیری کرد؟ در مورد خوشبختی ، همچون سلامتی، می توان با استفاده از پژوهش های همه گیری شناسی شرایط ایجاد آن را ترسیم کرد .

شرایط خارجی

مطالعات خوشبختی بیشتر بر شرایط اجتماعی متمرکز شده است . این شرایط در دو سطح مورد مطالعه قرار گرفته اند : در سطح کلان ، درباره تنوع جامعه ای که مردمش بیش تر زندگی شاد دارند و در سطح خرد، پژوهش هائی درباره تفاوت های خوشبختی در وضعیت های مختلف اجتماعیرا بیان می کند .

آیا خوشبختی را می توان ارتقا داد ؟

شادی و احساس خوشبختی می تواند به طور منظم ارتقا یابد .
سیاست عمومی می تواند شرایطی چون آزادی را فراهم نماید که خوشبختی بیافریند، همچنان که درمان و آموزش سبب پرورش ویژگی های فردی همانند استقلال می شوند .
گرچه این شواهد تجربی انتقادات افرادی را که فرضیه تغییر ناپذیری شادی و احساس خوشبختی را باور دارند، مجاب نمی کند .

زهرا امام

  • مشاورکلینیک روانشناسی بیمارستان شهید طالقانی
  • مشاوره ازدواج ,خانواده ومشکلات زناشویی.
  • درمان اختلالات روانشناختی
  • آموزش خانواده

پاسخ

17 − 8 =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه
Call Now Button