درباره ما

دکتر زهرا امام

– رواندرمانگر ومشاور مرکز مشاوره یسنا
– درمانگاه دانش (وابسته به وزرات بهداشت ودرمان).
– مشاور بیمارستان فوق تخصصی قلب جماران.
– مشاورکلینیک روانشناسی بیمارستان شهید طالقانی.
– مشاور مجتمع های آموزشی مناطق یک و دو تهران.
– مدرس دوره های مختلف آموزشی سلامت روان.
– نویسنده چندین اثر درحوزه کودک وخانواده.

حوزه کاری:

– مشاوره ازدواج ,خانواده ومشکلات زناشویی.
– آموزش خانواده(ارتباط موثرزوجین شیوه های فرزندپروری ومهارت های زندگی).
– درمان اختلالات روانشناختی (وسواس ,افسردگی و…).
– مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی.
– اجرای تست های روانشناختی هوش وشخصیت.