روانشناس خوب در تهران

ویژگیهای یک روانشناس خوب

داشتن پروانه اشتغال روانشناسی

داشتن مجوز وپروانه اشتغال اولین پیش نیاز یک روانشناس است که بر پایه آیین نامه تنها روانشناسانی که دارای پروانه اشتغال باشنداجازه رواندرمانی رادارند.

روانشناس-خوب-در-تهران

پایبندی به منشور اخلاقی روانشناسی :هر روانشناسی سوگند یاد میکند که ازاصول اخلاقی درکار درمانی پیروی کند.

یک روانشناس خوب باید با فرهنگ  مردمی که قصد رواندرمانی آ نها را دارد کاملا آشنا باشد و به ارزش های فرهنگی آنها احترام بگذارد(هرچند خودبه این ارزشهای شخصی اعتقاد نداشته باشد),اوهیچگاه نباید ارزش های شخصی خودرا به مراجع تحمیل نماید.

علاوه براین موارد ,یک روانشناس خوب باید دارای  ویژگیهای زیر باشد:

 1. رازداربودن وحفظ اسرارشخصی مراجع: وی هرگزگفته ها ورازهای درمانجورابرای دیگران آ شکار نمیکند.
 2. مراجع با وی احساس راحتی میکند.
 3. برونگرایی وقدرت برقراری ارتباط بادیگران رادارد.
 4. برخورداری ازعزت نفس واعتمادبه نفس بالا.
 5. برخورداری ازسلامت شخصی وروان.
 6. شوخ طبعی وخشک نبودن.
 7. برخورداری ازدانش واطلاعات کافی.
 8. روانشناس خوب باید درمورد مراجع وگفته هایش قضاوت نکند و آ نها رامورد شماتت وسرزنش قرار ندهد.
 9. یک روانشناس خوب درواقع یک درمانگر صبور و باتحمل است نه فردی عجول.
 10. یک روانشناس خوب باید با مراجع  احساس همدلی داشته باشد,چراکه درمانجو باچالش ها، ناکامی ، ناامیدی ومشکلات روحی وروانی پیش یک روانشناس می آید  ونیازمند یاری است وبرای اینکه یک روانشناس بتواند مشکل مراجع را تشخیص وآنرا حل نماید باید درک درستی ازموقعیت درمانجو داشته باشد باید بتواند احساس همدلی بامراجع داشته باشد.
 11. یک روانشناس خوب به دنبال درمان است نه درآمد زایی:
  برای این منظور تمرکز وتوجه خودرا روی فرآیند درمان میگذاردنه اینکه نگاه خودرا به ساعتش بیاندازد که باپایان جلسه از مراجع پول بخواهد.
زهرا امام روانشناس (خانواده_ ازدواج_ طلاق_ کودک_ نوجوان_ اختلالات جنسی) جهت هر گونه مشاوره می توانید با شماره ی ۲۲۱۸۳۵۲۷ تماس حاصل فرمایید یا به آدرس اینستاگرام زهرا امام مراجعه نمایید .

در صورتی که، برای رفع مشکلات خود بدنبال یک روانشناس خوب هستید می توانید از طریق راه های ارتباطی سایت مشاوره های لازم را از سرکار خانم زهرا امام دریافت نمایید .

برخی از خدمات سرکار خانم زهرا امام
درمان مشکلات جنسی
روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی خانواده
اختلال خواب

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.ب

با تشکر، مدیریت سایت سرکار خانم زهرا امام

پاسخ

چهار × پنج =