کاهش میل جنسی در زنان

قریب به یک سوم از زنانی که رابطه زناشویی دارند، دچار کاهش میل جنسی هستند. وقتی خانمی، همیشه دچار کاهش میل جنسی است، این کاهش میل جنسی از نوع اولیه و عمومی است. در نوع دوم خانم واقعا کاهش میل جنسی ندارد ولی به علت عدم علاقه به همسرخود (مانند  عقد اجباری) در مواجهه با […]

read more »
Call Now Button