اختلال بیش فعالی (کم توجهی)

اختلال بیش فعالی (کم توجهی) اختلال کم توجهی که به اختصار (ADHD) نیز نامیده می شود اختلالی رفتاری رشدی می باشد.در این موارد کودک دارای فعالیت های بدنی بسیار بالا و قدرت تمرکز و دقت پایین می باشد و دارای قدرت یادگیری پایینی نیز می باشد. کودکانی که در آنها شک بروز بیش فعالی وجود […]

read more »
Call Now Button