شکست های عاطفی

شکست های عاطفی یکی از سهمناک ترین و پر استرس ترین لحظات زندگی هر انسانی مرگ همسر یا مرگ معشوق و طلاق می باشد . طلاق فشار و استرس زیادی به فرد وارد می کند، اعتماد به نفس فرد را از بین می برد، چهره اجتماعی فرد را متزلزل می کند، تمرکز فرد را می […]

read more »
Call Now Button