مهارت های ارتباطی زوجین

مهارت های ارتباطی زوجین با افزایش اختلافات زناشویی خطر جدایی زوجین وجود دارد و همین امر سبب شده است تا روانشناسان به دنبال یافتن راهی برای کمک به زوجین باشند . یکی از بهترین راهکارها برای کاهش و رفع اختلافات زناشویی آشنایی با مهارت های ارتباطی است . اینکه زوجین بتوانند با یکدیگر صحبت های […]

read more »
Call Now Button