مشکلات همسرانی که یکی درونگراست ودیگری برونگراست

مشکلات  همسرانی که یکی درونگراست ودیگری برونگراست ‌چهار مشکل ارتباطی همسران متضاد همسرانی که یکی از آنها برونگرا و دیگری درونگراست این زوجین معمولا چهار مشکل اساسی خواهندداشت: 1 – تفاوت در تفریح ها یکی از طرفین به مهمانی های شلوغ علاقه دارد ولی دیگری علاقه مند است در یک محیط آرام و با یک […]

read more »
Call Now Button