مشکلات “جنسی” به ده “اختلال” تقسیم میشود که با تغییر در”میل جنسی” ایجاد می‌شوند

مشکلات “جنسی” به ده “اختلال” تقسیم میشود که با تغییر در”میل جنسی”  ایجاد می‌شوند :   1- انزال دیر هنگام زمانی است که فرد قادر نیست در طول مقاربت یا مستربیشن انزال داشته باشد یا خیلی دیر انزال دارد ۲- اختلال “نعوظ” فرد قادر نیست به نعوظ برسد یا نعوظ را به اندازه کافی حفظ […]

read more »
Call Now Button