والدین در انجام تکالیف فرزندان چه نقشی دارند؟

والدین در انجام تکالیف فرزندان چه نقشی دارند؟   هنگام برگشت فرزند از مدرسه، بعد از استراحتی کوتاه در منزل، صحبت و غذا خوردن و گذراندن مدتی را با خواهر یا برادر، باید از وی بپرسید برای امروز چه تکالیفی دارد؟ سپس از فرزندتان بپرسید به نظرت چقدر طول می‌کشد تا تکالیفت را تمام کنی؟ […]

read more »
Call Now Button