مرگ عاطفی همسران

مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد : مرحله ۱: مخالفت در مسائل عاطفی و در زندگی  زناشویی این مسأله به کرات اتفاق می‌افتد زیرا تعداد تعاملات بین فردی زوجین خیلی زیادتر از انواع دیگر روابط است و به همین نسبت احتمال بروز اختلاف میان آنها بیشتر است. اگر مخالفت‌های کوچک خود را بیان نکنید و […]

read more »
Call Now Button