مثلث خود مشغولی چيست

مثلث خود مشغولی چيست رنجش عصبانیت ترس ” مثلث خودمشغولی ” را به وجود می‌ آورند. تمام نواقص اخلاقی از این سه واکنش سرچشمه می‌گیرند. رنجش واکنش ما در برابر آن قسمت از گذشته ‌مان است که مسائل طبق خواسته و روال ما پیش نرفته، از این طریق ما دوباره به گذشته باز می ‌گردیم […]

read more »
Call Now Button