رابطه الکل با خودکشی

رابطه الکل با خودکشی الکل فی نفسه دلیل خودکشی نیست اما دیده شده است که نوجوانانی که به طور افراطی الکل مصرف می کنند در خطر بالای خودکشی قرار دارند . نزدیک به ¼ جوانانی که مرتکب خودکشی می شوند مقدار زیادی الکل در جریان خونشان وجود داشته است و شواهدی در دست است که […]

read more »
Call Now Button