درمان بی خوابی

درمان بی خوابی خواب عمیقی که انرژی شما را برگرداند و باعث آسایش اندام های بدن شود، در مراحل اولیه خواب رخ می دهد، در حالی که خواب با حرکات سریع چشم یا خواب REM (یکی از مراحل خواب که در آن رویا می بینید) بعد از این مرحله اتفاق می افتد . خواب REM […]

read more »
Call Now Button