با همسر رفیق باز چکار کنیم؟

با همسر رفیق باز چه کنیم ؟ این سوالی است که خیلی از مراجعین به مطب زهرا امام روانشناس در تهران دارند، اینکه رفیق بازی یا به اصلاح گذراندن وقت بیش از اندازه با دوستان در خارج از منزل چه عواقبی دارد ؟ آیا می تواند سبب خیانت همسر شود؟ متاسفانه برخی از زوجین این […]

read more »
Call Now Button