چگونه می توان گفت شخصی اختلال شخصیت دارد؟

وقتی کسی برای درمان به مشاور مراجعه می کند، درمانگر باید تشخیص های احتمالی چندی قبل از تشخیص نهائی را در نظر بگیرد. فرآیند رد تشخیص های دیگر تشخصی افتراقی نام دارد. نمونه ای از تشخیص افتراقی در مورد اختلال شخصیت ضد اجتماعی به شرح زیر است: آیا بیمار حداقل 18 سال سن دارد؟ آیا […]

read more »
Call Now Button