آیا درمانی برای خیانت وجود دارد؟

خیانت یکی از آسیب رسان ترین اتفاقاتی است که می تواند در زندگی یک زوج رخ دهد و با بسیاری از صدمات روحی و عاطفی برای فرد مورد خیانت همراه است. از این رو بسیاری از روانشناسان متخصص خیانت در این موارد ورود می کنند و تمامی تلاش شان معطوف به بهبود وضعیت رابطه عاطفی […]

read more »
Call Now Button