نشانه های قبل از خودکشی

نشانه های قبل از خودکشی میزان خودکشی در 10 تا 15 سال گذشته در اکثر کشور های اروپایی خصوصا در مردان جوان اوج چشمگیری داشته است . این در حالی است که بعضی از خودکشی ها دقیقا زمانی اتفاق می افتد که فرد از افسردگی در آمده اند . اما نشانه های خودکشی چیست ؟ […]

read more »
Call Now Button