بی میلی جنسی

در حقیقت بی میلی جنسی به معنای سرد مزاجی یا عدم تمایل به برقراری رابطه جنسی است. بی میلی جنسی در یکی از زوجین به طور ناخودآگاه روی زوج دیگر تاثیرگذار است و او را هم درگیر این مشکل می نماید. طبیعتا مشکلات جنسی تاثیر منفی بر روی زندگی زناشویی آنان خواهد داشت. اولین موضوعی […]

read more »
Call Now Button