کاهش میل جنسی درزنان

کاهش میل جنسی درزنان کاهش میل جنسی 2 نوع است: قریب به یک سوم از زنانی که رابطه زناشویی دارند، دچار کاهش میل جنسی هستند. وقتی خانمی، همیشه دچار کاهش میل جنسی است، این کاهش میل جنسی از نوع اولیه و عمومی است. در نوع دوم خانم واقعا کاهش میل جنسی ندارد ولی به علت […]

read more »
Call Now Button