پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ خانمی ۳۴ ساله که مدت ۵ سال است، ازدواج کرده اند فرزندی ندارند پرسیده اند: علت آنکه بعضی از افراد بعد از ازدواج به رابطه های قبلی شان برمی گردند چیست؟ در پاسخ به این سوال موارد زیر را می توان عنوان کرد: ۱- نارضایتی از زندگی کنونی : * عادی شدن […]

read more »
Call Now Button