مشاوره و سنجش پیش از ازدواج

مشاوره و سنجش پیش از ازدواج مشاوره پیش از ازدواج را میتوان شبیه مشاوره ژنتیک در نظر گرفت ، که در آن متخصصین احتمال بروز بیماری خاصی را چک میکنند و به طرفین هشدار میدهند که در صورت ازدواج و اقدام به بچه دار شدن احتمال وجود بیماری ژنتیکی خاصی وجود دارد. در مشاوره پیش […]

read more »
Call Now Button