علت اختلال خوردن

چاقی، بی اشتهایی، پر اشتهایی و اختلال پرخوری بدون پاکسازی، رایج ترین مشکلات خوردن در فرهنگ ما هستنند. باید گفت عوامل روانشناختی تنها دلایل چاقی نیستند . البته در بسیاری از موارد، چاقی به دلیل لذتی است که بعضی ها از خوردن می برند، اما ممکن است دلایل ژنتیک و سوخت و سازی هم ، […]

read more »
Call Now Button