روانشناس برای درمان اختلال شخصیت

روانشناس برای درمان اختلال شخصیت بهترین روانشناس برای درمان اختلال شخصیت کیست ؟ آیا اختلال شخصیت در افراد درمان دارد؟ علائم اختلال شخصیت چیست ؟ هنوز مطالب زیادی درباره اختلالات شخصیت وجود دارد که باید آموخت . لازم است درباره علل هر اختلال شخصیت درهر فرد و تداوم یا شدت یافتن آن بیشتر بدانیم و […]

read more »

چگونه می توان گفت شخصی اختلال شخصیت دارد ؟

چگونه می توان گفت شخصی اختلال شخصیت دارد ؟ وقتی کسی برای درمان به مشاور مراجعه می کند، درمانگر باید تشخیص های احتمالی چندی قبل از تشخیص نهائی را در نظر بگیرد . فرآیند رد تشخیص های دیگر تشخصی افتراقی نام دارد . نمونه ای از تشخیص افتراقی در مورد اختلال شخصیت ضد اجتماعی به […]

read more »
Call Now Button