سلامت روان

سلامت روان  افرادی که دارای سلامت روان می باشند باید بتوانند توانمندی های خود را به درستی بشناسند و بتوانند به طور موثری با استرس های روز مره موجد در زندگی مقابله کنند و به صورت مفید و موث در جامعه فعالیت داشته باشند . منظور از سلامت نباید تنها داشتن سلامت جسمانی باشد بلکه […]

read more »
Call Now Button