تنبیه کودکان

تنبیه اگر از همان اول محکم  باشد اثر خود را بهتر می گذارد !گربه را باید در حجله کشت،اصطلاح مرسومی  است که در  این موارد  به کار می رود .  گاهی پدر و مادران  به اشتباه فکر می کنند  تنبیه  اگر از همان  ابتدا  شدید باشد  اثر بخشی بهتری خواهد داشت . یک فرمانده  عاقل  […]

read more »

آزار جنسی در کودکان

آزار جنسی در کودکان راه های پیشگیری از آزار جنسی در کودکان چیست ؟ نشانه های آزار جنسی در کودکان چیست؟چگونه به پاسخ های جنسی کودکان پاسخ دهیم ؟ متاسفانه در جامعه امروزی بسیار شاهد آزار جنسی کودکان هستیم، اما چگونه می توان از آزار جنسی کودکان پیشگیری کرد ؟ زهرا امام روانشناس خانواده و […]

read more »
Call Now Button