مشاوره کودکان

مشاوره کودکان یکی از نکات حائز اهمیت از دیدگاه کودکان این است که رهبری و مدیریت خانواده باید الزاما در دست والدین و پدر و مادر باشد و کودک شما باید احساس کند که رهبری و قدرت در دستان او نیست. در صورت وجود اختلاف بین پدر و مادر در خانواده نباید آن را در […]

read more »
Call Now Button