ذهن آگاهی به چه معناست؟

ذهن آگاهی به چه معناست؟ هفت عنصر اساسی در ذهن آگاهی وجود دارد : ۱-بی‌قضاوتی : یعنی بدون پیشداوری و حذف و تأیید با زندگی برخورد کنیم و بخش نهفته‌ی درستی و نادرستی اتفاقات درون و بیرون خود را نظاره کنیم. ۲-صبور بودن : یعنی حوصلەداشتن، شکیبا بودن و حق دادن به اتفاقات برای اینکه […]

read more »
Call Now Button