اختلالات مربوط به میل جنسی

اختلالات مربوط به میل جنسی میل جنسی یک حالت روان شناختی است که در آن فرد به مستر و بیشن یا شرکت در یک فعالیت جنسی با فرد دیگر تمایل دارد .مردان و زنان می توانند دارای میل جنسی کم و یا فاقد میل جنسی باشند یا میل جنسی در آن ها شدید و مداوم […]

read more »

اهمیت زن و شوهر در درمان مشکلات جنسی

اهمیت زن و شوهر در درمان مشکلات جنسی وقتی زن و شوهری یک دیگر را دوست دارند و برای هم جذاب هستند ، بیش تر مشکلات جنسی می تواند حل شوند. ازآن جا که رابطه ی خوب بین زن و شوهر از اهمیت بسیاری در درمان مشکلات جنسی برخوردار است درمان گر باید در هنگام […]

read more »

دلایل اصلی بروز مشکلات جنسی در بین زوجین

دلایل اصلی بروز مشکلات جنسی در بین زوجین   مشکلات جنسی مواردی هستند که بر زندگی خانواده تاثیر مستقیم دارند و باید برای درمان مشکلات جنسی از روانشناسان با تجربه که به روانشناسی خانواده نیز تسلط دارند کمک گرفت.غالبا مشکلات جنسی از مهم ترین دلایل طلاق در خانواده ها می باشند و از این رو […]

read more »

درمان مشکلات جنسی

درمان مشکلات جنسی یکی از مهم ترین عوامل برای گرمی زندگی و از جمله مهم ترین علت ها در خیانت ها و روابط نامشروع آمیزش و مسائل جنسی می باشد.در مواردی که فرد قادر به ارضای جنسی همسر خود نباشد و یا توانایی کافی در رابطه جنسی را نداشته باشد رابطه زناشویی رو به سردی […]

read more »
Call Now Button