چه زمانی درمان اضطراب ضروری است

چه زمانی درمان اضطراب ضروری است اضطراب زمانی اختلال محسوب می شود که بطور جدی توانایی شما را در انجام کار، عشق ورزی یا تفریح، “تضعیف” کند. همچنین، اضطراب مفرط عوارضی برای جسم شما به همراه دارد. در زیر برخی از علائمی که کارکرد شما را تضعیف می کند و نشان دهنده ی نیاز به […]

read more »
Call Now Button