آیا بیماری روانی قابل درمان است ؟

آیا بیماری روانی قابل درمان است ؟ ذهنیت جامعه نسبت به بیماران روانی باید تغییر پیدا کند و مردم باید بدانند که بخش اعظم آن ها می توانند مانند مردم عادی زندگی کنند، اما متاسفانه در این نوع بیماری ها مردم به صورت غلط اظهار نظر می کنند و دلیل مزمن شدن بیماری های روانی […]

read more »

آشنایی با بیماریهای روانی

آشنایی با بیماریهای روانی منشا بروز بیماری های روانی از مهم ترین عضو بدن یعنی مغز سرچشمه می گیرد و در بروز بیماری های روانی مانند بیماری های جسمی نمی توان کسی را مقصر مستقیم دانست. مغز انسان از میلیون ها سلول عصبی تشکیل شده که هرکدام از این سلول ها با سلول های دیگر […]

read more »
Call Now Button