اعتیادهای رفتاری

هر کدام از ما ممکن است به چیزی معتاد باشیم ، بنا به تعریفی که انجمن آمریکایی درمان اعتیاد از واژه اعتیاد ارائه داده است: اعتیاد یک بیماریِ مزمن و پیشرونده است که در مدارهای پاداش، انگیزه، حافظه و دیگر اجزای مغز اختلال ایجاد می‌کند و موجب علائم جسمانی، روانی و اجتماعی در انسان می‌شود. […]

read more »
Call Now Button