اختلال درخودماندگی (اوتیسم – آتیزم )

اختلال درخودماندگی (اوتیسم – آتیزم ) این اختلال اغلب در سن دو سالگی در فرد نمود پیدا می کند و باعث میشود فرد دچار نقص هایی در تعامل های اجتماعی و یا ارتباط های اجتماعی می شود. اوتیسم به درجه های مختلفی تقسیم بندی شده است که این تقسیم بندی ها با توجه به  نیازهای […]

read more »
Call Now Button