تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان والدین در پاسخ به سوالات جنسی کودکان واکنش های گوناگون زیر را دارند هیچ گونه اطلاعاتی به فرزندشان نمی دهند گاهی اوقات والدین در محیط منزل با خشونت رفتار می کنند و فضای وحشت انگیزی به وجود می آورند که کودک جرأت نمی کند درباره ی مسائل جنسی سوال کند و اگر […]

read more »
Call Now Button