ترفندهایی برای برخورد با همسر لجباز

زهرا امام روانشناس و مشاور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی با‌شگاه خبرنگاران جوان، درباره لجبازی همسران اظهار کرد: زندگی مشترک به معنی قبول مسئولیت است که این مسئله شرط اول برای ورود به آن محسوب می‌شود. وی افزود: برای موفقیت در زندگی مشترک باید رفتار‌های کودکانه را کنار بگذاریم و […]

read more »
Call Now Button