اعتماد به نفس چیست و چه اهمیتی دارد؟

اعتماد به نفس گاهی با چالش بزرگی روبرو می شویم، که احتمال شکست برای مان وجود دارد . شاید قبلا این توصیه را شنیده باشید: “اعتماد به نفس بیشتری داشته باش” و اغلب مواقع وقتی این جمله را می شنوید، به این فکر می کنید که: به این سادگی ها نخواهد بود و اما … […]

read more »
Call Now Button