چه زمانی درمان اضطراب ضروری است

چه زمانی درمان اضطراب ضروری است اضطراب زمانی اختلال محسوب می شود که بطور جدی توانایی شما را در انجام کار، عشق ورزی یا تفریح، “تضعیف” کند. همچنین، اضطراب مفرط عوارضی برای جسم شما به همراه دارد. در زیر برخی از علائمی که کارکرد شما را تضعیف می کند و نشان دهنده ی نیاز به […]

read more »

علت دلشوره های ناگهانی در افراد چيست

علت دلشوره های  ناگهانی  در افراد چيست زمانی که فرد در مواجهه با یک مشکلی قرار می گیرد به خاطر زمینه های “اضطراب موجود “در ناخودآگاه، به طور ناگهانی دچار “دلشوره” می شود، اکثر مردم به این موضوع اهمیت نمی دهند در حالی كه  این مساله از مشکلات درونی فرد ناشی می شود و نیاز […]

read more »
Call Now Button