تنبیه کودکان

تنبیه اگر از همان اول محکم  باشد اثر خود را بهتر می گذارد !گربه را باید در حجله کشت،اصطلاح مرسومی  است که در  این موارد  به کار می رود .  گاهی پدر و مادران  به اشتباه فکر می کنند  تنبیه  اگر از همان  ابتدا  شدید باشد  اثر بخشی بهتری خواهد داشت . یک فرمانده  عاقل  […]

read more »
Call Now Button