اختلال دو قطبی

اختلال دو قطبی اختلال دو قطبی مربوط است به تناوب خلق و خوی که میان افسردگی شدید و شیدایی نوسان دارد .در فاز شیدایی ممکن است به شخص احساس قدرت دهد، انرژی فراوانی داشته باشد، و حس کند قادر به انجام هر کاری هست . ممکن است مرتب حرف بزند، درجه بالایی از اعتماد به […]

read more »
Call Now Button