آرشیو روزانه: آذر ۱۵, ۱۳۹۷

خیانت

خیانت متاسفانه گاهی علل مراجعه به روانشناس در رابطه با خیانت است . در گذشته این  نگرانی بیشتر در مردان بود اما امروزه شاهد روابط فرازناشویی (خیانت ) در هردو جنس هستیم، در این مبحث می خواهیم علت خیانت و تاثیر آن را برروی کانون خانواده بررسی کنیم . زمانی که این عمل از جانب […]

read more »