پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

خانمی ۳۴ ساله که مدت ۵ سال است، ازدواج کرده اند فرزندی ندارند پرسیده اند:
علت آنکه بعضی از افراد بعد از ازدواج به رابطه های قبلی شان برمی گردند چیست؟
در پاسخ به این سوال موارد زیر را می توان عنوان کرد:
۱- نارضایتی از زندگی کنونی :
* عادی شدن رابطه (یکنواختی رابطه) و نوعی تنوع طلبی
* یک کنجکاوی کودکانه و سردرآوردن که ببینم  فردد مقابل چه کار می کنند، با چه افرادی هستند، با چه کسی ازدواج کرده یا رابطه دارند .
گاهی اوقات سر رفتن حوصله شان از زندگی و به دنبال نوعی درگیری و چالش برای ذهن خالی خود
۲- مشکلات شخصیتی :
در اکثر موارد نه دلیل بر دوست داشتن، نه عشقی و علاقه ای و نه صمیمیتی در کار است که بخواهیم این ها را بهانه کنیم برای برگشتن به رابطه های قبلی می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر به روانشناس خوب در تهران مراجعه نمایید .

پاسخ

12 − هفت =