اهمیت زن و شوهر در درمان مشکلات جنسی

اهمیت زن و شوهر در درمان مشکلات جنسی

وقتی زن و شوهری یک دیگر را دوست دارند و برای هم جذاب هستند ، بیش تر مشکلات جنسی می تواند حل شوند. ازآن جا که رابطه ی خوب بین زن و شوهر از اهمیت بسیاری در درمان مشکلات جنسی برخوردار است درمان گر باید در هنگام درمان مشکلات جنسی توجه خود را بر روابط آن ها متمرکز نماید . حتی در افراد مجرد نیز توجه به انتخاب همسر مهم است، به نحوی که یک فرد مجرد قادر باشد، وقتی وقتش رسید ، یک همسر سازگار انتخاب نماید .

اصول بنیادی درمان مشکلات جنسی

اصلی که در درمان زن و شوهر ها مورد توجه قرار می گیرد آن است که شدت مشکلات غیر جنسی زن و شوهر ها تمرکز اولیه ی درمان را تعیین خواهد کرد . چنانچه زن و شوهر دارای نگرش مثبت نسبت به یکدیگر هستند و قادرند رابطه ی ثمر بخشی با یک دیگر داشته باشند، می توان فورا به درمان مشکلات جنسی پرداخت . به عبارت دیگر چنان چه بین زن و شوهر خشم و بی اعتمادی زیادی باشد یا روابط بین آن ها مشکل آفرین باشد، قبل از این که بتوان به مشکلات جنسی پرداخت باید مشکلات غیر جنسی مورد درمان قرار گیرند . در چنین بیمارانی، اگر به زن و شوهر به روشنی توضیح داده شود که پیشرفت در غلبه بر مشکلات جنسی وقتی مطمئن خواهد بود که ابتدا به مشکلات غیر جنسی پرداخته شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است . تجربه ی ما نشان می دهد، چنانچه زن و شوهر ها حتی اگر بر این تصور باشند که فقط مشکلات جنسی شان مدنظر خواهد بود، بیش تر آن ها به آسانی آن را می فهمند و با آن موافقت می کنند .

اهمیت زن و شوهر در درمان مشکلات جنسی

اهمیت زن و شوهر در درمان مشکلات جنسی

اهمیت زن و شوهر در درمان مشکلات جنسی

درمان بیش تر مشکلات جنسی باید با کار بر روی روابط بهتر زن و شوهر آغاز شود . زن و شوهر چنان چه می خواهند بر مشکلات جنسی شان غلبه کنند، باید آن را به عنوان یک مشکل مشترک در نظر گرفته و برخورد نمایند . زن و شوهر برای رسیدن به یک راه حل باید از سرزنش کردن یک دیگر دست بردارند . این موضوع برای زن و شوهر هایی که به درمان مشکلات جنسی شان اقدام کرده اند، خواه زن و شوهری که ازدواج کرده اند خواه در دوره نامزدی یا عقد هستند ، مهم است .

زهرا امام روانشناس (خانواده_ ازدواج_ طلاق_ کودک_ نوجوان_ اختلالات جنسی) جهت هر گونه مشاوره می توانید با شماره ی ۲۲۱۸۳۵۲۷ تماس حاصل فرمایید یا به آدرس اینستاگرام زهرا امام مراجعه نمایید .

آیا تنها دوست داشتن است که سبب استحکام روابط جنسی می گردد؟

این که برخی مواقع دو نفر که همدیگر را دوست ندارند و با هم جور نیستند اما هنوز با هم زندگی جنسی فوق العاده ای دارند، حقیقت دارد . این حقیقت علیرغم مشکلات عمده ای است که در روابط شان دارند. هم چنین زن و شوهری می توانند عمیقا هم دیگر را دوست داشته و با هم بسیار جور باشند، اما هنوز یک زندگی جنسی بسیار بدی داشته باشند . مطلوب آن است که کسی را که یک فرد دوست دارد، همان باشد که با او رابطه ی جنسی عالی دارد، اما این اتفاق همیشه نمی افتد .

زهرا امام

  • مشاورکلینیک روانشناسی بیمارستان شهید طالقانی
  • مشاوره ازدواج ,خانواده ومشکلات زناشویی.
  • درمان اختلالات روانشناختی
  • آموزش خانواده

پاسخ

18 + 7 =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه
Call Now Button