اختلالات مربوط به میل جنسی

اختلالات مربوط به میل جنسی

میل جنسی یک حالت روان شناختی است که در آن فرد به مستر و بیشن یا شرکت در یک فعالیت جنسی با فرد دیگر تمایل دارد .مردان و زنان می توانند دارای میل جنسی کم و یا فاقد میل جنسی باشند یا میل جنسی در آن ها شدید و مداوم باشد . میل جنسی کم به عنوان اختلال جنسی مطرح است در حالی که میل جنسی شدیدا افراطی غالبا به اعتیاد جنسی اشاره می کند .

اختلالات مربوط به میل جنسی

اختلالات مربوط به میل جنسی

اختلالات جنسی وابسته به موقعیت

در برابر اختلال جنسی فراگیر

اندازه گیری دقیق کاهش میل جنسی با بررسی تمام منابع قابل دسترسی رفتار جنسی تعیین می شود، از جمله:خیال پردازی های جنسی ، رابطه ی جنسی با همسر. فقدان میل جنسی تنها با همسر یا مجموعه ای از موقعیت ها به عنوان اختلال میل جنسی وابسته به موقعیت مطرح می شود، در حالی که فقدان میل جنسی تحت تمام شرایط و موقعیت ها و با همسر به اختلال جنسی فراگیر اشاره دارد . شناخت تفاوت بین این دو از اهمیت به سزایی برخوردار است، زیرا تعیین خواهد کرد که اختلال جنسی چگونه درمان می شود .

علل و درمان اختلال کاهش میل جنسی وابسته به موقعیت

عوامل احتمالی زیادی موجب کاهش میل جنسی می شوند . در ادامه راهبرد های درمانی برای متداول ترین علل کاهش میل جنسی وابسته به موقعیت شرح داده می شوند :

زهرا امام روانشناس (خانواده_ ازدواج_ طلاق_ کودک_ نوجوان_ اختلالات جنسی) جهت هر گونه مشاوره می توانید با شماره ی ۲۲۱۸۳۵۲۷ تماس حاصل فرمایید یا به آدرس اینستاگرام زهرا امام مراجعه نمایید .

اختلافات زناشویی

• زن و شوهر هایی که اختلالات جنسی آن ها در اثر اختلافات زناشویی یا نبود عشق و علاقه به وجود آمده ممکن است درمان با درمانگر متخصص برایشان مفید باشد . زن و شوهر هایی که احتمال بیش تر دارد از زوج درمانی بهره ببرند، زن و شوهر هایی هستند که مشکلات آن ها مربوط به سال های اخیر باشد . اختلافاتی که بیش تر زن و شوهر ها دارند در اثر مهارت های ارتباطی و مهارت های حل مسئله ضعیف ایجاد می شود .

فقدان جذابیت

• چنان چه فقدان جاذبه جنسی نسبت به همسر، مشکل ایجاد کرده است، اکثریت روانشناسان از زوجین می خواهند سعی کنند آنچه را که احتمال تغییر در ظاهر با رفتار همسرش ممکن است بتواند به افزایش میل جنسی در او کمک کند مورد شناسایی قرار دهد . در مطرح کردن این موضوع با همسرش بسیار مفید است که فرد نگرانی های خود را به روشی مثبت بازگو نماید نه به روشی منفی . هر گونه تلاشی در مطرح کردن این موضوع باید به روشی هم کارانه و همراه با مهر و محبت باشد تا از مقصر قلمداد کردن دیگری و حالت دفاعی جلوگیری شود . به عنوان مثال چنان چه یکی از همسران چاق است، فرد می تواند تعیین کند که ورزش می تواند برای هر دوی آن ها مفید باشد و پیشنهاد نماید هر دو به ورزش بپردازند .

رابطه جنسی تکراری و خسته کننده

• وقتی زن و شوهری با هم رابطه ی جنسی با روش تکراری و با کمترین تغییر یا شور و شوق دارند، چنان چه زن و شوهر دارای روح هم کاری با یک دیگر باشند، برای بهبود رابطه ی جنسی شان، تغییر بسیار متحمل خواهد بود . یادآوری این نکته از اهمیت به سزایی برخوردار است که در رفتار جنسی تفاوت های فردی وجود دارد و نباید کسی مقصر قلمداد شود یا درست در مقابل نادرست قرار گیرد . در آزمودن آنچه برای زن و شوهر ممکن است مفید باشد، لازم است آن ها میزان راحتی و لذت بخش بودن روش جدید را ابراز نمایند. بدین ترتیب تبادل نظر درباره رابطه ی جنسی بهبود خواهد یافت و به احتمال زیاد تنوعی چند به رابطه ی جنسی تکراری آن ها افزوده خواهد شد . می توان به زن و شوهر ها با پیشنهاد خواندن کتاب های راهنمای جنسی مصور زیر نظر یک روانشناس خوب ، به منظور هدایت آن ها به سوی روش های ارتباط جنسی جدید، یاری رساند .

زهرا امام

  • مشاورکلینیک روانشناسی بیمارستان شهید طالقانی
  • مشاوره ازدواج ,خانواده ومشکلات زناشویی.
  • درمان اختلالات روانشناختی
  • آموزش خانواده

پاسخ

1 × چهار =

مدت زمان مطالعه ۴ دقیقه
Call Now Button